Lempäälän monitoimihalli oy:n suunnattu osakeanti käynnissä – osallistu!

Lempäälän Monitoimihalli Oy:n hallitus on käynnistänyt suunnatun osakeannin vanhoille ja uusille osakkaille. Osakeannin tavoitteena on yrityksen oman pääoman lisääminen niin, että sillä turvataan halliyhtiön toimintaedellytyksiä ja Pikku-Vaparihallin toiminta seuraaville vuosille.

Varsinaisen monitoimihallin toteutuksen viivästyttyä tonttiongelmiin Lempäälän Monitoimihalli Oy on vuodesta 2018 lähtien pyörittänyt harjoitushallitoimintaa vuokratiloihin tätä varten kunnostamassaan Pikku-Vaparihallissa Lempäälän Sääksjärvellä.

Korona pandemia ja viranomaisten asettamat rajoitukset sisäliikuntatilojen käytölle estivät Pikku-Vaparihallin suunnitellun mukaisen käytön harjoitustoimintaan useampana kuukautena keväällä ja talvella 2020, ja uudelleen keväällä 2021. Tämä aiheutti merkittävän pudotuksen Pikku-Vaparihallin tulovirtaan johtaen halliyhtiön talouden haastavaan tilaan. Sulkujaksoista aiheutuneisiin tulonmenetyksiin ei ole saatu yhteiskunnan koronatukia.

Nyt toteutettavassa osakeannissa annetaan merkittäviksi 35 000 Lempäälän Monitoimihalli Oy:n (y-tunnus 733415-8) uutta B-osaketta hintaan 1€/osake. Annin tuotto kohdistetaan osakepääomaan. Osakeannissa merkittäväksi tulevat osakkeet edustavat annin jälkeen noin 37 % yhtiön euromääräisestä osakekannasta. Antivaltuutus on rekisteröity kaupparekisteriin. Anti on käynnistetty lokakuussa 2021 ja se on auki, kunnes osakeanti on kokonaan merkitty, kuitenkin maksimissaan 5 vuotta. Vähimmäiserä yksittäisen osakkaan merkinnälle on 100 osaketta.

Osakeanti on avoin kaikille, niin yksityishenkilöille kuin yrityksille, ja toivomme sen houkuttavan mahdollisimman monia antamaan tukensa osakkeita ostamalla. Näin varmistamme, että toimintaa Pikku-Vaparihallissa voidaan halliyhtiön toimesta sujuvasti jatkaa tarjoten jatkossakin lempääläiselle juniorijalkapallolle asianmukaisen talviharjoittelupaikan omalla paikkakunnalla.

Osallistu osakeantiin seuraavasti:

 • Merkitse osakkeita. Merkinnän vähimmäismäärä on 100 osaketta, merkintähinta on 1 euro (1,00€) osakkeelta.
 • Maksa osakemerkintä tilisiirtona omassa pankissasi tai verkkopankissa.
 • Merkitse tilisiirtolomakkeeseen:
  • Tilinumero: FI69 1774 3000 0074 80
  • Saajaksi Lempäälän Monitoimihalli Oy (y-tunnus 733415-8)
  • Selitteeksi: osakeantimerkintä, oma nimesi, sähköpostiosoitteesi ja/tai puhelinnumerosi
  • Summaksi haluamasi merkintäsumma, vähintään 100 euroa.

Osakemerkintä hyväksytään maksusuorituksen kirjauduttua halliyhtiön tilille, ja saat ilmoituksen hyväksymisestä sähköpostiisi tai tekstiviestinä puhelimeesi. Yhtiön hallitus voi hyväksyä merkinnän sellaisenaan, määrältään leikattuna tai hylätä merkinnän kokonaan.

Merkinnät hyväksytään saapumisjärjestyksessä. Jos osakeanti ylimerkitään, maksu merkintärajan jälkeen tulleesta osakemerkinnästä palautetaan merkitsijän pankkitilille ja merkinnän epäonnistumisesta ilmoitetaan merkitsijälle. Vastaavasti jos merkintä hyväksytään leikattuna.

Yhtiöjärjestys, kaupparekisteriote, tiedot yhtiön osakekannasta sekä viimeiset tulos- ja tasetiedot ovat nähtävillä Lempäälän Monitoimihalli Oy:n toimistolla, Aittomäentie 9, 33880 Lempäälä.

Lempäälän Monitoimihalli Oy

Hallitus